Rik

Människan föds naken och avlider utan att ta något med sig. Däremellan behöver hon ett och annat: mat, kläder, värme och så vidare. 
Men vad är för mycket eller för lite när det gäller levnadsstandard? Var ligger den måttliga nivån? 
Ordspråket varnar oss för att det verkligen finns ett hot i både rikedom och fattigdom. Är man för rik riskerar man att sätta sitt hopp till pengar, men om man är för fattig kan man bli frestad att stjäla.

Paulus bemöter detta problem genom att poängtera att det finns en annan slags rikedom: rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 
Han påstår, att flera har vållat sig mycket lidande genom kärleken till pengar, men strävan efter de bättre skatterna har endast goda konsekvenser. 
Vad underbart! Ett erbjudande man inte kan tacka nej till.

Martti Laitinen.
Martti Laitinen
kantor
Karleby svenska församling
martti.laitinen@evl.fi

Ordspråksboken 30:7-9

Två saker ber jag dig om,
neka mig dem aldrig till min död:
håll falskhet och lögn ifrån mig,
och gör mig varken fattig eller rik.
Ge mig bara mitt beskärda bröd,
gör mig varken så mätt att jag förnekar dig
och säger: ”Vem är Herren?”
eller så utblottad att jag stjäl
och kränker min Guds namn.

Första Timotheosbrevet 6:6-12

Visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.