Väg

Ibland är det svårt att välja väg. Särskilt i vägskäl utan tydlig skyltning och karta.
Väljer man fel kommer man vilse och missar målet.

Jesus talar om två vägar. Den ena är bred. Den andra är smal. På båda vägarna vandrar människor. På den ena många, på den andra få. Vardera vägen har ett slutmål. Den ena leder till Fördärvet, den andra till Livet. Enkelt val, tycker man. Men de flesta tycks ha missat skyltningen. Eller glömt att titta på kartan. Kanske  bara följt massan litande på att majoriteten alltid har rätt. Eller valt den väg som tedde sig bekvämast att gå utan tanke på målet. 

Bara få finner vägen till Livet och väljer att gå den, säger Jesus. Ändå är det den väg och det mål som Gud har tänkt och berett för varje människa. Han vill att vi ska finna den och välja den. Vi har fått kartan med tydlig vägbeskrivning. Bibeln. När vi öppnar den, läser den, tror den och följer den finner vi den väg som leder till Livet. Jesus. 

Och vi hör hans röst: Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Följ mig!

Åsa Tylli
barnledare
Karleby svenska församling
asa.tylli@evl.fi

Matteus 7:13-14

 

Jesus sade:

”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Åsa Tylli.