Återfunnen

 

Vi lever i en tid där ångest, stress och prestationskrav är vardag för många. Även den kristna tron kan bli en prestation där vi tror att vi kan förtjäna en plats i himlen. I söndagens evangelietext får vi läsa om hur sonen, som slösat bort sitt arv, kommer till besinning och vill vända om hem igen. På grund av det han gjort tror sonen att han inte är värd att kallas son längre, utan egentligen borde vara en daglönare, som arbetar för sin plats. 

Vi kan även idag bete oss som sonen i liknelsen. När vi vänder om efter att har syndat försöker vi förtjäna vår plats som daglönare i Guds rike, eftersom vi tror att vi inte är värda att vara Guds barn. Men liksom fadern i liknelsen blir glad över att se sin son komma hem igen, gläds Gud över att vi kommer tillbaka till honom. Vi behöver inte försöka prestera en plats åt oss som daglönare, utan vi får komma till Gud som Hans återfunna barn. 

Frida Laakso
diakon
Karleby svenska 
församling
frida.laakso@evl.fi

 

Lukas 15:11-32

Jesus sade: ”En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

Bild av Frida Laakso.