Gå 

Herdarna hade just fått höra änglarnas bud i natten – natten hade blivit ljus som dagen och de hade hört änglasången. Det glada budskapet får herdarna att gå igång. De överger sina får. Kanske för de dom in i fållan, det sägs det inget om. Men de går iväg in till Betlehem för att se undret som har skett – Gud har blivit människa.

Det glada budskapet – evangeliet – får herdarna att gå. Också oss kallar julens Herre att gå – att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Att gå och döpa och lära. Att sprida det glada budskapet i ord och i handling. 

Franciskus lär ha sagt något i stil med ”Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord”. Det är meningen att evangeliet skall få oss igång. Att på Guds uppdrag gå med omsorg och kärlek till vår nästa. 
Kan vi inte gå, kan vi alltid knäppa händerna i förbön!

Att Jesus föds i all enkelhet i ett stall, talar om att budskapet gäller alla. Här gäller inte smal eller tjock, chef eller arbetslös, framgångsrik eller marginaliserad. Gud kommer till var och en av oss - också till dig och till mig!

Per Stenberg
kyrkoherde
Karleby svenska församling
per.stenberg@evl.fi
 

Lukas 2: 1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.

Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem:

“Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.”

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

“Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra:

“Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.

Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Kyrkoherde Per Stenberg.