Helhjärtat

Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta däri, gör det allt för din Frälsare blott, sjunger Carola Häggkvist i Lina Sandell-Bergs omtyckta psalm. 
I dagens läge är det bra att reflektera över sångens budskap. Har vi den passion som väckelsens folk i alla tider haft? Eller lever vi i efterdyningar av tiderna då Gud väckte människor och gav dem en nöd för människor som var på väg att gå förlorade? 

I dagens text står det allra viktigaste: Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva
Jag tror att vi ibland lever som om församlingen skulle  vara den hyggliga klubben som erbjuder intressanta aktiviteter. Men vi borde vara som en livbåt mitt i ett stormande hav, som är ute efter att rädda så många möjligt.

Visst är Din och min önskan och bön att vi åter kunde åta oss vår uppgift som passionerad räddningspersonal i livbåten. Det kan endast Gud åstadkomma.
Gör det lilla du kan och besinna, att Gud hos oss alla blott trohet vill se.
O, så gläds att få gå som hans ringaste bud och att själv han all hjälp vill dig ge.

Mark. 12:28-34

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.”

Peter Silfverberg.