Förrättningar

Kyrkliga förrättningar

Vid de stora vändpunkterna i livet har kyrkan en viktig del i människors liv. När barn föds, människor ingår äktenskap eller någon dör - då vänder sig de flesta till kyrkan för att ordna en tillställning.