Begravning

Till dig som mist en anhörig

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Även om det var väntat att döden skulle komma, kom den kanske ändå som en överraskning. Man kan inte förbereda sig för de tankar och känslor som döden väcker. Sorg är mänskans naturliga sätt att möta en förlust. Varje människa har sitt eget sätt att sörja. Någon har lätt för att gråta, en annan sörjer på ett annat sätt. Sorgens längd, djup och tid för läkning kan inte förutses. Var barmhärtig mot dig själv i sorgen och respektera dina känslor..

Din församling vill hjälpa dig med de praktiska arrangemangen gällande jordfästningen och annat som uppkommer vid ett dödsfall. Tillsammans med församlingens anställda kan ni i lugn och ro gå igenom alla arrangemang. Det finns inte bara ett enda "riktigt" sätt att ordna en begravning, utan de anhörigas önskemål beaktas i mån av möjlighet.

De kristna jordfästnings- och begravningssederna vittnar om den kristna församlingens tro. Döden är inte slutet på allt, utan en port till det eviga livet.
Jesus Kristus, vår Frälsare, besegrade döden genom sin uppståndelse och beredde vägen för oss till sitt rike. Som kristna får vi lita på Bibelns löften om att många av våra nära och kära redan väntar på oss bakom gränsen till dödsriket.

Jesus säger " Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör, och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Joh.11:25-26

 

Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning.

Hjälp beträffande begravningsarrangemangen finns samlade i häftet Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning.

Häftet kan avhämtas från Karleby svenska församlings pastorskansli eller skrivas ut från bildlänken här ovan.

Du kan också läsa häftets innehåll under rubrikerna här till vänster.