Före begravningen

Före begravningen

Efter att en anhörig avlidit måste de närmaste anhöriga i anslutning till begravningen under en kort tid sköta om många olika saker. Församlingen vill hjälpa och stödja de anhöriga vid dessa arrangemang. En kort andakt, "utsjungning" kan ordnas om de anhöriga så önskar. Till seden hör att hissa flaggan på halv stång i den avlidnes hem på dödsdagen.

Tillståndet för begravning tillställs församlingens pastorskansli eller gravgårdens byrå, där också reservering av gravplats sker. Begravningsarrangemangen påbörjas med besök till pastorskansliet.

Klicka på rubrikerna till vänster och läs mera.