Gravminnesmärke och gravvård

Gravminnesmärke och gravvård

Man brukar skaffa ett minnesmärke till graven. Det kan vara en traditionell sten, ett kors eller en skulptur. Församlingen förutsätter inte, att man skaffar ett minnesmärke, och det är inte heller bråttom att skaffa ett sådant.

Före anskaffningen bör man utreda storleken och vilken stil som passar. I begravningshandlingarna kan man se vilka anvisningar som finns för området där graven är belägen.

Vid gravläggning i en gammal släktgrav bör de anhöriga avtala med församlingen om hur eventuell flyttning av minnesmärke eller kantstenar kan göras.

Från begravningsplatsens kontor kan man skaffa ett vitt träkors med den avlidnes namn som ett tillfälligt minnesmärke på graven.

De anhöriga ansvarar för vården av gravplatsen. De kan göra det själva eller ge vården i uppgift åt församlingen. De anhöriga skall under maj-september månad inom 14 dagar avlägsna de blomsteruppsättningar som lagts på graven vid begravningen. Därefter har församlingen rätt att avlägsna dem. Under övriga månader ska blomsteruppsättningarna avlägsnas inom 30 dagar.

Karleby kyrkliga samfällighet har en gravvårdsfond, som mot ersättning åtar sig vården av graven årsvis eller för en längre period. Avtal om gravskötsel kan ingås på kyrkliga samfällighetens ekonomikontor.