Jordfästning

Jordfästning

Jordfästningen är en kyrklig förrättning där de anhöriga visar sin
respekt, omtanke och sorg inför förlusten av en när och kär människa.
I jordfästningen ingår:

  • bibelläsning och bön
  • tal och välsignande ord samt 
  • psalmer och annan musik

Vanligtvis förs ett samtal mellan de anhöriga och prästen före jordfästningen. Vid samtalet diskuterar man den avlidnes livsskeden och personlighet, själva förrättningens gång samt minnesstundens karaktär. I Karleby brukar både prästen och kantorn delta i minnesstunden ifall de anhöriga så önskar.