Minneslista inför begravningen

Minneslista inför begravningen

 • Begravningstillstånd, fås av vårdpersonalen
 • Sorgflaggning 
 • Kontakt med den avlidnes hemförsamling där man avtalar om plats och tid för jordfästning, förrättande präst och kantor, plats för minnesstund, själaringning och tacksägelse för den avlidne i samband med högmässan 
 • Besök på begravningsplatsens kontor för reservering av gravplats 
 • Val av gravsätt
 • Dödsannons i tidningen
 • Jordfästning: kista eller urna, transporterna av den avlidne, blommor, bärare 
 • Minnesstund: plats, program, servering 
 • Meddelande till Folkpensionsanstalten om att avsluta förmåner
 • Gravminnesmärke och gravvård
 • Dödsbo och bouppteckning

Kontaktuppgifter

Karleby svenska församling
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby
Kansliet är normalt öppet må-fr kl 9-15

Telefon:
Pastorskansliet, 1. vån, tfn 06 8296 881, 050 3147 227, 050 3147 228
Församlingscentrets information, tfn 06 8296 111

Begravningsärenden
Kyrkliga samfällighetens ekonomikontor,
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Gatuadress: Gustaf Adolfsgatan 16, 2:a våningen