Dop

Dop

Genom dopet blir man medlem i församlingen, samtidigt blir man också en del av Kristi världsvida kyrka. Ett barn döps vid ca 2 månaders ålder.

Gör så här när dopet blir aktuellt 

  • ring pastorskansliet eller någon av prästerna och kom överens om tidpunkten för dopet 
  • i fall du vill ha dopet i församlingens lokaliteter ring pastorskansliet och boka 
  • ni får ett brev hem på posten med en blankett för registreringen av dopet


Före dopet behöver ni ordna med följande saker

  • välj namn åt barnet 
  • välj faddrar (minst 2 st. konfirmerade medlemmar i kyrkan) 
  • fundera gärna på psalmer för dopet 
  • inbjud dem du vill bjuda till dopet 
  • fyll i blanketten du fått hemskickad 
  • i fall dopet hålls hemma behöver dopbordet iordningställas: vit duk, dopfunt, Bibel, ljus och ljustake, en vit duk att torka barnets huvud med

Läs mer on dopet här!