Dop

Dop

Genom dopet blir man medlem i församlingen, samtidigt blir man också en del av Kristi världsvida kyrka. Ett barn döps vid 3 månaders ålder.

Gör så här när dopet blir aktuellt 

  • ring pastorskansliet eller någon av prästerna och kom överens om tidpunkten för dopet 
  • i fall du vill ha dopet i församlingens lokaliteter ring pastorskansliet och boka 
  • ni får ett brev hem på posten med en blankett för registreringen av dopet


Före dopet behöver ni ordna med följande saker

  • välj namn åt barnet 
  • välj faddrar (minst 2 st. konfirmerade medlemmar i kyrkan) 
  • fundera gärna på psalmer för dopet 
  • inbjud dem du vill bjuda till dopet 
  • fyll i blanketten du fått hemskickad 
  • i fall dopet hålls hemma behöver dopbordet iordningställas: vit duk, dopfunt, Bibel, ljus och ljustake, en vit duk att torka barnets huvud med

Läs mer on dopet här!
Namnlagen förnyades fr. o. m. den 1.1.2019. Mer information hittar du här.