Konfirmation

Konfirmation

Skriftskolan kulminerar i en konfirmation i Karleby sockenkyrka eller Gamlakarleby stadskyrka.

I konfirmationsmässan:

  • bekänner konfirmanderna sin tro i trosbekännelsen
  • konfirmanderna välsignas genom handpåläggning vid altaret
  • församlingen ber för konfirmanderna både under konfirmandtiden och vid konfirmationen
  • i konfirmationsmässan firas också nattvard som de konfirmerade deltar i före resten av församlingen.

 Den som är konfirmerad:

  • har rätt att fungera som fadder
  • får självständigt delta i nattvarden
  • får rätt att bli vigd i kyrkan
  • är berättigad att rösta i kyrkliga val och att efter att ha fyllt 18 år också ställa upp som kandidat i dem.

 

 

 

 

 

Läs mer on konfirmationen här