Välsignelse av hemmet

Välsignelse av hemmet

Välsignelse av hemmet. Kirkon kuvapankki/Lotta Numminen

När ett hem välsignas tackar vi Gud och ber om välsignelse för dem som bor i hemmet, och om att kärlek ska få råda i hemmet.

Välsignelse av hem kan göras på många olika sätt. Välsignelsen kan kombineras till exempel med en invigningsfest, ett barndop, en vigsel till äktenskap eller någon annan familjehögtid.

Mera information om välsignelse av hemmet hittar du i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.