Vigsel

Vigsel

En kyrklig vigsel är både en juridisk akt och en helig handling där man ber om Guds välsignelse över sitt äktenskap.

Förutsättningen för en kyrklig vigsel är att både brud och brudgum har gått i skriftskola och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrklig vigsel är också möjlig om den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra hör till något annat kristet samfund.

Några viktiga saker att komma ihåg inför en vigsel:

  • hindersprövning, eller lysning som det även kallas
  • reservera präst, kantor och vigselställe

Mera information om bröllopsförberedelserna hittar du här.

Namnlagen förnyades fr. o. m. den 1.1.2019. Mer information hittar du här.

Reservera Karleby sockenkyrka i tid!

Präst, kantor och vigselplats kan reserveras och hindersprövning göras vid kyrkoherdeämbetet på Västra Kyrkogatan 17 eller per telefon, 06 8296 881

Man kan ha vigseln i kyrkan, men den kan också hållas i t.ex. förrättningskapellet, församlingshemmet eller ett privathem.

Ifall du vill ha ett sommarbröllop i Karleby sockenkyrka lönar det sig att vara ute i god tid. Genast efter påsken kan man börja boka vigslar för nästa års sommar.

Ifall man vill kan man också ordna bröllopsfesten i församlingens utrymmen.


Här kan du lyssna till några
exempel på lämplig Vigselmusik.