Hindersprövning

Hindersprövning på pastorsexpeditionen

De som tänker ingå äktenskap skall tillsammans begära hindersprövning för äktenskap. Hindersprövning görs för att kontrollera att det inte finns några lagliga hinder för att ingå äktenskap. Hinder är bl.a. om man inte har fyllt 18 eller om man redan är gift. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar. I vissa särskilda fall behöver man tillstånd från justitieministeriet för att få ingå äktenskap. Närmare uppgifter om hindersprövning finns i äktenskapslagen

Medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan kan begära hindersprövning på pastorsexpeditionen på någonderas hemort. Ni kan också ansöka om hindersprövning
elektroniskt här. Tjänsten är öppen varje dag dygnet runt.

Vigsel kan förrättas då brudparet har fått intyg över hindersprövning för äktenskap. Man kan få intyget tidigast den sjunde dagen från det att man begärt hindersprövningen, men gör gärna hindersprövningen i god tid. I samband med hindersprövningen kommer man också överens om eventuell kungörelse i kyrkan och annonsering. Identitetsbevis behövs vid hindersprövningen.

Vigselintyget är i kraft i fyra månader. Intyget ger man till vigselförrättaren. Vid vigseln ska minst två vittnen närvara.

Blankett för ansökan om hindersprövning finns här. Om vigselparet printar ut och fyller i blanketten på egen hand behövs två vittnen, som är närvarande och bevittnar att vigselparet egenhändigt undertecknar blanketten samt styrker parets identitet.

Silfverberg Anne

Församlingssekreterare

Classes Pastorskansli
Gsm 050 3147 227
Email