Praktiska anvisningar angående vigslar

Praktiska anvisningar angående vigslar

Karleby sockenkyrka

 • Under sommarlördagarna reserveras kyrkorna för vigslar med en timmes mellanrum från kl 14. De inbjudna kommer vanligtvis ca 20 minuter före själva vigseln, så den tid som är reserverad för en vigsel bokad från t.ex. kl. 14 är i praktiken reserverad från ca kl 13.40 till 14.40.
 • Blommor finns i en vas på altaret, oftast är färgsättningen anpassad för den liturgiska färg som är aktuell.
 • Man får dekorera kyrkan och koret sakligt.
 • Inga blommor eller dekorationer får fästas på bänkarna eller i ändan av bänkraderna.
 • Se till att alla medförda dekorationer blir borttagna genast efter vigseln innan nästa brudpar kommer. Blomvasen på altaret blir kvar.
 • Utanför kyrkan är det är tillåtet att blåsa såpbubblor eller använda en maskin för ändamålet.
 • Man får inte kasta ris eller säd utanför kyrkan, eftersom det inte finns tid att städa undan före nästa brudpar. Fåglarna kan föräta sig på ris och säd som lämnats på gården.
 • Äkta rosenblad får inte kastas, eftersom de dras in med skorna och trampas ner i gångmattan i kyrkan.
 • Angående klockringning och dylikt kan ni kontakta kyrkvaktmästaren.
 • Mera info fås från kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 504.

Gamlakarleby stadskyrka

 • Se anvisningarna ovan.
 • I Gamlakarleby kyrka finns stora gråa vaser som man kan använda t. ex för naturblomster.
 • Mera info fås från kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 481.

Yxpila kyrka

 • Se anvisningarna ovan.
 • Mera info fås från kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 512.