Välsignelse av äktenskap

Välsignelse av äktenskap

Man kan be om en kyrklig välsignelse i en evangelisk-luthersk kyrka för ett äktenskap som ingåtts vid magistraten. Tillställningen liknar en kyrklig vigsel.

När ett par har vigts vid magistraten av en civilmyndighet eller i ett annat pastorat, kan man be om kyrklig välsignelse enligt evangelisk-luthersk tradition. Det är vanligt att man önskar välsignelse av äktenskapet i frågan om internationella äktenskap eller när den ena parten inte hör till någon kristen kyrka.

En välsignelse av äktenskapet liknar en kyrklig vigsel. Den största skillnaden är formuleringen, man ber om välsignelse för ett redan ingått äktenskap. Till formuläret för välsignelse av äktenskap hör inte ringbyte, ringbön eller ringlöften. Förrättningen tar ca 30 minuter beroende på t.ex hur mycket musik man vill ha.

Man kan välja antingen en psalm eller annan musik under förrättningen. När man väljer musiken bör man beakta att förrättningen är av gudstjänstskaraktär. Man kommer överens om musiken med kantorn. Välsingnelse av äktenskap kan också förrättas utan psalm eller musik.

Förättningen kan ske i kyrkan eller på annan lämplig plats. Prästen och de som skall välsignas kommer överens om platsen. Välsignelse av äktenskap kan utföras var i världen som helst, eftersom den inte har någon juridisk betydelse. Ett intyg kan ges över välsignelsen av äktenskapet.