Banner med dukat bord och blå blommor i en blå vas.

 

Bröllop

Kärleken är värd att fira. Äktenskap handlar om att leva tillsammans, glädjas och älska - att känna ett djupt engagemang för varandra. Vid vigseln ingår man en gemenskap och ett förbund och får Guds välsignelse.

 

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag älskat er. Joh. 15:12

 

När man gifter sig får förhållandet också en offentlig status. Äktenskapet får samhällets godkännande.

De flesta äktenskap i vårt land ingås genom kyrklig vigsel. En kyrklig vigsel behöver inte firas som ett stort kyrkbröllop, utan en kyrklig vigsel kan också förrättas i några vittnens närvaro.

Kännetecknande för den kyrkliga vigseln är att den förrättas av en präst och att vigselfrågorna ställs inför Guds ansikte. Brudparet välsignas genom Guds ord och bön.

Förutsättningen för en kyrklig vigsel är att både brud och brudgum har gått i skriftskola och hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrklig vigsel är också möjlig om den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra hör till något annat kristet samfund.

Hindersprövning

Före vigseln skall de blivande makarna söka om hindersprövning. Hindersprövning ska begäras senast sju dagar före vigseldagen. Hindersprövning för äktenskapet kan göras via en e-tjänst eller genom ett personligt besök på pastorskansliet eller per telefon, 06 8296 881. Hindersprövningen är i kraft i fyra månader.

Om de blivande makarna hör till olika församlingar beställer den församling som handhar hindersprövningen de uppgifter som behövs. Lysning i kyrkan sker numera frivilligt och efter överenskommelse. Lysning innebär att de blivande makarnas namn och hemförsamlingar läses upp i kyrkan, och prästen ber en bön för paret. Kyrklig välsignelse av äktenskap kan ordnas efter borgerlig vigsel.

Länk till e-tjänsten för hindersprövningÖppna länk i ny flik

Var ute i god tid

Om man har bestämda önskemål är det skäl att vara ute i god tid, speciellt sommartid. Bokning av vigselpräst, kantor och kyrka sker via pastorskansliet. Redan efter påsken börjar vi ta emot bokningar för följande år. 

Praktiska anvisningar angående vigslar

Karleby sockenkyrka

  • Under sommarlördagarna reserveras kyrkorna för vigslar med en timmes mellanrum från kl 14. De inbjudna kommer vanligtvis ca 20 minuter före själva vigseln, så den tid som är reserverad för en vigsel bokad från t.ex. kl. 14 är i praktiken reserverad från ca kl 13.40 till 14.40.
  • Blommor finns i en vas på altaret, oftast är färgsättningen anpassad för den liturgiska färg som är aktuell.
  • Man får dekorera kyrkan och koret sakligt.
  • Inga blommor eller dekorationer får fästas på bänkarna eller i ändan av bänkraderna.
  • Se till att alla medförda dekorationer blir borttagna genast efter vigseln innan nästa brudpar kommer. Blomvasen på altaret blir kvar.
  • Utanför kyrkan är det är tillåtet att blåsa såpbubblor eller använda en maskin för ändamålet.
  • Man får inte kasta ris eller säd utanför kyrkan, eftersom det inte finns tid att städa undan före nästa brudpar. Fåglarna kan föräta sig på ris och säd som lämnats på gården.
  • Äkta rosenblad får inte kastas, eftersom de dras in med skorna och trampas ner i gångmattan i kyrkan.
  • Angående klockringning och dylikt kan ni kontakta kyrkvaktmästaren.

Mera info fås från kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 504.

Gamlakarleby stadskyrka

Se anvisningarna ovan.

  • I Gamlakarleby kyrka finns stora gråa vaser som man kan använda t. ex för naturblomster.

Mera info fås från kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 481.

Yxpila kyrka

Se anvisningarna ovan.

Mera info fås från kyrkvaktmästaren, tfn 050 3147 512.

Vigsel i Tankar kyrka

Vill ni vigas i den lilla kyrkan på ön Tankar sker bokningen via Karleby Turism, inte via pastorskansliet. Ni får dock gärna meddela pastorskansliet tidpunkten för vigseln. Ni behöver också själv be er utvalda präst att förrätta vigseln.

 

Tankar kyrka utifrån.

 

Reservera Karleby sockenkyrka i tid!

Kyrkan är mycket populär bland våra brudpar. Ifall du vill ha ett sommarbröllop i Karleby sockenkyrka lönar det sig att vara ute i god tid. Genast efter påsken kan man börja boka vigslar för nästa års sommar. Bokningarna kan göras via pastorskansliet.

 

Karleby sockenkyrka inifrån.

 

Brudpar med brudbukett som skymmer ansikten.

Kyrklig vigsel kan äga rum någon annanstans än i en kyrka

En kyrklig vigsel hålls oftast i en kyrka eller i ett kapell. Men den kan också hållas i andra lokaliteter eller utomhus, om man vill. Kyrklig är vigseln när det är en präst som viger.

Trots att vigseln hålls någon annanstans än i kyrkan är det ändå fråga om en gudstjänst, som leds av prästen. Det är bra att komma ihåg t.ex. när man dekorerar lokalen.