Hjälp

Samtal och själavård

Församlingens anställda står till tjänst med själavård och samtal.

Diakonimottagning torsdagar kl. 9-11 vid Mikaelsalen, Västra Kyrkogatan 17. Övrig mottagning enligt tidsbokning.

Även prästerna står till tjänst med samtalshjälp. Oavsett om problemen är stora eller små, eller om du bara behöver någon att prata med, kan du ta kontakt med

Nygård Jan

Kaplan

Classes Församlingsarbete Mission
Gsm 050 3147 312
Email

Stenberg Per

Kyrkoherde

Classes Församlingsarbete
Gsm 050 3147 310
Email

Silfverberg Peter

Församlingspastor

Classes Församlingsarbete
Gsm 050 3147 313
Email

 

Också övriga församlingsanställda finns till för dig. Alla församlingens anställda har tystnadsplikt.

Alla församlingsanställdas kontaktuppgifter.