Hjälp

Samtal och själavård

Församlingens anställda står till tjänst med själavård och samtal.

Diakonimottagning torsdagar kl. 9-11 vid Mikaelsalen, Västra Kyrkogatan 17. Övrig mottagning enligt tidsbokning.

Oavsett om problemen är små eller stora eller om du bara behöver någon att prata med, du kan ta kontakt med

Nygård Jan

Kaplan

Classes Församlingsarbete Mission
Gsm 050 3147 312
Email

Stenberg Per

Kyrkoherde

Classes Församlingsarbete
Gsm 050 3147 310
Email

Silfverberg Peter

Församlingspastor

Classes Församlingsarbete
Gsm 050 3147 313
Email

Också övriga församlingsanställda finns till för dig. Alla församlingens anställda har tystnadsplikt. Prästernas och de övriga församlingsanställdas kontaktuppgifter hittar du under kontaktuppgifter.