Familjerådgivning

Mellersta Österbottens Familjerådgivningscentral

Sydäntalvi, Panu Hemminki

Panu Hemminki: Sydäntalvi

Familjerådgivningscentralen erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som rör parförhållandet och familjelivet, samt i samband med olika livskriser. Samtalen är konfidentiella och avgiftsfria.

Familjerådgivning

Vid olika vägskäl i livet, vid störningar i människorelationer eller i samband med tunga förluster, är det befriande att få samtala med någon som lyssnar. Till familjrådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller med någon annan familjemedlem.

Ett samtal med en utomstående, pålitlig och yrkeskunnig människa erbjuder en möjlighet att klargöra den egna livssituationen, att få nya perspektiv och lösningsmodeller.

Medling i familjeärenden

Medling i familjerärenden är en konfidentiell, frivillig möjlighet att tillsammans med en medlare utreda konflikter och söka konstruktiva lösningar vid skilsmässa. Samtidigt är medlingen en möjlighet att minska de negativa verkningar som skilsmässan kan medföra. Familjerådgivningscentralen har regionförvaltningsverkets tillstånd att utföra lagstadgad medling i familjeärenden.

Arbetshandledning

Arbetshandledning är en process där kunskap, erfarenhet och personliga resurser tas i bruk och utvecklas. Det är ett sätt att konstruktivt utvärdera och utveckla sitt arbete genom samtal.

Gruppverksamhet

Familjerådgivningscentralen ordnar regelbundet grupper för människor, som har skiljt sig. Grupperna samlas tio gånger och består av 6-8 deltagare. Grupperna leds av en familjerådgivare. I grupperna erbjuds möjlighet bearbeta skilsmässan genom att dela tankar och känslor med andra som befinner sig i en liknande livssituation.

Tidsbeställning
Tidsbeställning tfn 050 3147 464
• måndag kl 8–12
• tisdag kl 10–12
• onsdag, torsdag och fredag kl 8–12

Viljamaa Seppo

johtaja / perheneuvoja - direktör / familjerådgivare

Classes Familjerådgivningscentral
Gsm 050 3147 486
Email

Byskata Hanna

Perheneuvoja - Familjerådgivare

Classes Familjerådgivningscentral
Gsm 050 3147 465
Email

Granholm Ann-Marie

Perheneuvoja - Familjerådgivare

Classes Familjerådgivningscentral
Gsm 050 3147 466
Email

Holm Carina

Vastaanottosihteeri - Mottagningssekreterare

Classes Familjerådgivningscentral
Gsm 050 3147 464
EmailMellersta Österbottens familjerådgivningscentral

Salutorget 2, 3:e våningen
67100 Karleby

Tidsbeställning
tfn 050 3147 464
måndag kl 8–12
tisdag kl 10–12
onsdag–fredag kl 8–12

Familjerådgivning
i kyrkan

Väestöliitto

På finska:
Parisuhteen palikat
Parisuhdeneuvola
Rakkauden ammattilaiset
Rakkauden roihu
Parisuhdekeskus Kataja

 

Esa Riippa: Kotona