Samtalstjänst

Samtalstjänst - erbjuder samtalshjälp

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. När du talar med oss på samtalstjänsten får du vara anonym. Vi som dejourerar på samtalstjänsten har fått specialutbildning och har erfarenhet av möten med människor i olika livssituationer. Vi har alla tystnadsplikt!

Samtalstjänsten är konfidentcentrerad vilket betyder att den som ringer bestämmer hur samtalet utformas och vilket ämne som behandlas. Vår uppgift är inte i första hand att erbjuda färdiga svar utan att tillsammans med den som ringer söka en klarare bild av situationen och därigenom eventuellt få syn på nya handlingsvägar.

  • Vi lyssnar varje kväll kl 20-23
  • Telefonnummern till Samtalstjänsten på svenska är 0400 22 1190
  • Det behövs ingen riktnummer
  • Kostnaden är lokal nätavgift / mobilsamtalsavgift

Samtalstjänstens nätjour 
Nätjouren erbjuder hjälp och stöd via internet. Den nya svenska tjänsten upprätthålls av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.


De centrala principerna för nättjänsten är anonymitet, förtrolighet och respekt för användaren. Användaren behöver inte uppge namn, e-postadress eller andra uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur och ett lösenord. Nätjouren är utvecklad i samråd med dataskyddsmyndigheterna och servicen är säker att använda.

Ditt meddelande besvaras inom 1-7 dagar av en frivillig medarbetare som fått utbildning för uppgiften. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid. De försvinner automatiskt från nättjänsten två månader efter att klienten fått sitt svar. Tjänsten är avgiftsfri.

Chattjouren
Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Chatten är öppen må-to kl 19-21.

 

Brevjouren
Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.

Lamminen Taina

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, Diakoniatyöntekijä

Classes Diakoniarbete Samtalstjänst
Gsm 050 3147 457
Email

 

samtalstjänst.fi

Ring oss på samtalstjänsten!

• Vill du tala med någon?

• Är du mitt uppe i någon livskris?

• Har du problem med någon eller något?

• Har du svårt att somna?

• Är du ensam?