Kontaktuppgifter

Karleby svenska församling
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby
06 8296 111

Info och telefonväxel
må-fre kl 9-15
06 8296 111

Pastorskansliet
Västra Kyrkogatan 17 (1:a vån)
må-fre kl 9-15
06 8296 881
- bokning av förrättningar (dop, vigslar och begravningar), präster och utrymmen

Församlingssekreterare
Pastorskansli
050 3147 227

Regioncentralregister
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
må-fre kl 9-15
06 8296 261
centralregister.karleby@evl.fi
-ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskningar
Obs! Skicka inte personbeteckningen via e-post, för överföringen av meddeladet är inte skyddat.

Registersekreterare
Pastorskansli Regioncentralregister
050 3147 228

Ekonomikontoret
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Gatuadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
må-fre kl 9-15
06 8296 111

Jourhavande vaktmästare
050 3147 539

Sociala medier
Facebook: Karleby svenska församling
Instagram: @karlebysvenskaförsamling
Youtube: Karleby svenska församling

Fakturering
Alla fakturor gällande Karleby kyrkliga samfällighet eller dess församlingar ska adresseras till:

Kyrkans Servicecentral/Karleby kyrkliga samfällighet
++2019++
PB 378
00026 Basware

E-fakturadress, EDIT-kod 003701792257

E-postadress för fakturor: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com
OBS! Bifoga varje faktura som en separat fil till e-posten. Till denna adress ska skickas endast fakturor med bilagor (bilagorna i format A4).

 

Anmälningar

Här är de läger, evenemang och verksamhet upplistade till vilka anmälningen pågår.


Retreat på Tankar 10-12.8

Tema: Ett liv med Jesus

Anmälan: senast 29.7 via KU:s hemsida eller tfn 045 234 8073 (KU),
i juli till Kristina Klingenberg, kristina.s.klingenberg@gmail.com
tfn 040 865 4380

Läs mer här.

 

Dagklubben

Anmälningstiden till dagklubben pågår.
Kontakta ledaren för barnverksamheten, Tuija Nygård, tfn 050 314 7320.