Evenemang

Luciakröning

10.12.2018 18:00
13.12.2018 19:00
Stadskyrkan
Lions klubbarna i Karleby, Nederveril, Kronoby och Terjärv samt Karleby svenska församling

Lucia med följe, elever från Rödsö och Villa skolor, Mikaela Storbacka, Petra Rauhala, Kristina Klingenberg, Martti Laitinen, Leif Jakobsson, Marlen Timonen, Per Stenberg

Kollekt till Lucia-insamlingen