Skriftskolan i Karleby svenska församling

I skriftskolundervisningen ingår gudstjänstbesök, samlingar eftermiddagstid och kvällstid, självständiga uppgifter och en lägervistelse.

 

Varför ska jag gå i skriftskolan?

Skriftskolan är ett led i församlingens dopundervisning, där den unga får chans att lära sig mera om den kristna tron.

Efter genomgången skriftskola väljer de flesta att låta konfirmera sig, och får i och med det rätt att självständigt delta i nattvarden, bli fadder och ställa upp i kyrkliga val.     

För att gifta sig kyrkligt krävs att åtminstone den ena har gått skriftskola!     

Ifall ni har frågor gällande skriftskolan är ni mer än välkomna att ta kontakt med någon av oss anställda.

Ifall ni vill ha mera information om specialskrifskola, ta kontakt med vår diakon, Frida Laakso, tfn 050 3147 286

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv

SKRIFTSKOLLÄGER 2020

Läger 1

30 juni -7 juli på Torsö
5 juli kl 18 - lägergudstjänst. Streamas för utomstående.
6 augusti kl 18 - övning och fotografering 
9 augusti kl 10 i sockenkyrkan - KONFIRMATION
- Konfirmationspräst Jan Nygård, skriftskolteolog Carolina Myrskog

Läger 2
13 - 20 juli på Torsö
19 juli kl 18 - lägergudstjänst. Streamas för utomstående.
23 juli kl 18 - övning och fotografering
1 augusti kl 12 i sockenkyrkan - KONFIRMATION
- Konfirmationspräst Per Stenberg

Läger 3
22 - 29 juli på Torsö 
26 juli kl 18 - lägergudstjänst. Streamas för utomstående.
30 juli kl 18 - övning och fotografering
2 augusti kl 10 i sockenkyrkan - KONFIRMATION
- Konfirmationspräst Jan Nygård, skriftskolteolog Carolina Myrskog

Läger 4
31 juli - 7 augusti på Torsö
2 augusti kl 18 - lägergudstjänst. Streamas för utomstående.
13 augusti kl 18 - övning och fotografering
16 augusti kl 10 i sockenkyrkan - KONFIRMATION
- Konfirmationspräst Peter Silfverberg

 

 

Har du frågor kring skriftskolan? Då kan du kontakta: