Banner med bild av flickor i rad.

 

Skriftskolan i Karleby svenska församling

I skriftskolundervisningen ingår gudstjänstbesök, samlingar eftermiddagstid och kvällstid, självständiga uppgifter och en lägervistelse.

 

Varför ska jag gå i skriftskolan?

Skriftskolan är ett led i församlingens dopundervisning, där den unga får chans att lära sig mera om den kristna tron.

Efter genomgången skriftskola väljer de flesta att låta konfirmera sig, och får i och med det rätt att självständigt delta i nattvarden, bli fadder och ställa upp i kyrkliga val.     

För att gifta sig kyrkligt krävs att åtminstone den ena har gått skriftskola!     

Ifall ni har frågor gällande skriftskolan är ni mer än välkomna att ta kontakt med någon av oss anställda.

Ifall ni vill ha mera information om specialskrifskola, ta kontakt med vår diakon, Frida Laakso, tfn 050 3147 286

Vad ger skriftskolan?

Skriftskolan erbjuder tid och möjlighet att:

  • ta reda på vad kristen tro är
  • tänka på vad som är viktigt i livet
  • uppleva gemenskap, helighet och glädje
  • tänka på hur man tar ansvar för sig själv, för andra och för skapelsen
  • lära sig att värna om sitt andliga liv

När sker konfirmandundervisningen?

De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller 15. Det är fullt möjligt att delta i skriftskolan utan att vara kyrkans medlem. Den som inte är döpt kan med vårdnadshavarnas samtycke döpas och bli kyrkans medlem och konfirmeras om hen vill. För alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

Hur sker konfirmandundervisningen?

Under konfirmandtiden deltar de unga i församlingens gudstjänster och olika typer av evenemang och verksamhet. Kyrkan och församlingens utrymmen blir bekanta och konfirmanderna och de som arbetar i församlingen får en möjlighet att lära känna varandra. De flesta som går i skriftskola deltar i ett konfirmandläger som varar ungefär en vecka. Församlingarna ordnar också dags- eller kvällsskriftskola.

Ett kors som står på stranden i solnedgången.

 

Har du frågor kring skriftskolan? Då kan du kontakta: