Begäran om förbön

Begäran om förbön

Du kan här skriva en konfidentiell önskan om förbön,
som vidarebefordras till församlingens ansvarspersoner.

Förbön:*
Namn (frivilligt):
E-postadress (om du vill bli kontaktad via e-post):
Jag vill bli kontaktad per e-post.
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.