Personregister

Personregister

Karleby svenska församling sparar nödvändiga personuppgifter i församlingens personregister. Informationen i personregistren används för att tillgodose personens rättigheter och skyldigheter. Personuppgifterna är konfidentiella, och kan inte överlåtas åt utomstående, om det inte finns någon laglig grund till det.

Tilläggsuppgifter om personregistren, behandling av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningarna gällande personregistren finns till förfogande i Karleby svenska församling.