Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning
till Karleby svenska församling.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 _____    ___  __  __   ___    _____ 
| __ \\  / _ \\ \ \\ / //  / _ \\  / ___// 
| | \ || | / \ || \ \/ //  | / \ ||  \___ \\ 
| |__/ || | \_/ ||  \ //  | \_/ ||  /  // 
|_____//  \___//   \//   \___//  /____// 
 -----`   `---`    `    `---`  `-----`  
                         

 

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.