Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning
till Karleby svenska församling.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 ______   ___   ____   ______  _____  
 /_  _//  / _ \\  | _ \\  /_  _// / ____|| 
 `-| |,-  / //\ \\ | |_| ||  -| ||- / //---`' 
  | ||  | ___ || | . //  _| ||_ \ \\___  
  |_||  |_|| |_|| |_|\_\\  /_____// \_____|| 
  `-`'  `-`  `-` `-` --`  `-----`  `----` 
                         

 

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.