Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning
till Karleby svenska församling.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 _____  __  __  _____   ___   _  _  
 / ___|| \ \\/ // / ____||  / _ \\ | | | || 
| // __   \ ` // / //---`' / //\ \\ | |/\| || 
| \\_\ ||  | ||  \ \\___  | ___ ||| /\ || 
 \____//   |_||  \_____|| |_|| |_|||_// \_|| 
 `---`   `-`'   `----` `-`  `-` `-`  `-` 
                         

 

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.