Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning
till Karleby svenska församling.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

__  __  _____  _____   ______      
\ \\ / // | ___|| | __ \\  /_  _//   ___  
 \ \/ //  | ||__  | | \ ||  -| ||-   /  || 
 \ //  | ||__  | |__/ ||  _| ||_  | [] || 
  \//   |_____|| |_____//  /_____//  \__ || 
  `   `-----`  -----`  `-----`   -|_|| 
                       `-` 

 

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.