Släktforskning

Släktforskning

Ämbetsbevis för en släktforskning görs på centralregistret som ett sekundärt arbete vid sidan om upprätthållandet av medlemsregistret. Leveranstiderna kan vara långa. En släktforskning måste alltid beställas skriftligt, till exempel med släktforkningsblanketten nedan.

Ifall släktforskningen görs på en levande person, måste man enligt lagen om personuppgifter ( 523/1999) 10§ bifoga ett registerutdrag. Blankettmodellen och instruktioner om ifyllandet av registerutdragsblanketten finns på: Datasäkerhetsfullmäktiges byrå.

Till Karleby centralregister hör Karleby svenska församling, Kokkolan suomalainen seurakunta, Kaustisen ja Ullavan seurakunta, Kälviän seurakunta och Lohtajan seurakunta.

Grundavgiften för en släktforskning är 30,00 euro. Ifall utfärdandet tar längre än 30 minuter, tillkommer det förutom grundavgiften 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Prissättningen görs enligt Kyrkostyrelsens beslut som trädde i kraft 1.5.2017.

I forskningssyfte kan man beställa en släktutredning:

  • genom att fylla i och skicka in beställningsblanketten för släktforskning till adressen centralregister.karleby (at) evl.fi eller till Karleby centralregister, Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
  • Obs! Blanketten måste först sparas på egen dator, för att man skall kunna skriva och spara informationen. Efter det kan man skicka blanketten via e-post eller som brev. Om du skickar blanketten via e-post, lämna bort personbeteckningen med anledning av datasäkerheten.
  • genom att lämna in en beställning på centralregistret (Västra Kyrkogatan 17) eller på pastorskansliet i de församlingar som hör till centralregistret.

Obs. Personuppgifter utlämnas aldrig per telefon