Karleby sockenkyrka

Karleby sockenkyrka

En medeltida stenkyrka byggd ca 1460 med cirka 800 sittplatser.

I Karleby sockenkyrka hålls varje söndag två gudstjänster,
kl 10 på svenska och kl 18 på finska.

Vill du arrangera en konsert eller något annat evenemang i kyrkan,
kan du fylla i en ansökan om användning av kyrkan här.

Sockenkyrkan kan också reserveras för dop, vigsel eller begravning.
Bokningar via pastorskansliet, Västra Kyrkogatan 17, må-fre kl 9-15, tfn 06 8296 881

Karleby sockenkyrka

Karleby sockenkyrka

Kronobyvägen 1
tfn 050 3147 504

Klicka fram kartlänken HÄR