Kyrkbackens församlingshem

Kyrkbackens församlingshem (Karleby församlingshem)

Kyrkbackens församlingshem  stod färdig för användning 1958 för dåvarande Karleby församling. Den kände professorn Erik Kråkström (1919-2009) planerade församlingshemmet, som hör till ett av hans bästa arbeten. Åren 2004-05 grundrenoverades byggnaden med respekt för den ursprungliga planeringen.
Församlingshemmet betjänar mångsidigt Karleby finska och svenska församlingars verksamhet. Olika smågrupper, körer, pensionärsgrupper och andra möten hålls i församlingshemmet. Det används också regelbundet för minnesstunder och dop. Bokningar via pastorskansliet, tfn 06 8296 881 vardagar kl 9-15.

Kyrkbackens församlingshem

Första våningen

Anderssalen är uppkallad efter Karlebys berömde kyrkoherde Anders Chydenius (1729-1803). I salen finns 200 sittplatser och i  matsalen intill ytterligare 120 bordsplatser. I salen hålls minnesstunder, körövningar, familjekyrka, församlingskvällar mm.
Annasalen. Namnet erinrar om flera Annor, bl.a. "församlingens mamma" Anna Krook (1905-70). I Annasalen finns 100 sittplatser och i matsalen intill 50 bordsplatser. I Annasalen hålls också ofta minnesstunder och olika tillställningar.
• Församlingens arbetare har sina arbetsrum i Himmeli. I utrymmet finns en halmkrona av sjögräs, som är bunden av Tuomas Kiviniemi.

Anders-salen

Källarvåningen

Några av klasserna i Kyrkbackens finskspråkiga folkskola samt Karleby hushållsskola fungerade tidigare i källarvåningen. Det finns flera ingångar till källarvåningen, också från gaveln mot Kronobyvägen.

Öja-auditoriet är beläget i väst, mot Öja. Det används bland annat som mötesrum vid samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktiges möten. Där finns 64 sittplatser. Öja-auditoriet uthyrs för sammanträden även till utomstående. Auditoriet är försett med modern teknisk utrustning. Förfrågningar till pastorskansliet, tfn 06 8296 881.
Marthasalen används flitigt som trivsam samlingsplats för möten och församlingarnas olika verksamhetskretsar. Namnet minner om den strävsamma och fromma Marta från Betania. I Marthasalen finns 50 sittplatser och möjlighet till servering (också för användare av Öja-auditoriet).
Helenasalen är uppkallat efter det första barn i Karleby, som nämns vid namn. Den hemtrevliga Helenasalen är mötesutrymme för mamma-barn-grupper samt övriga barngrupper.
Solo är ett litet mötesrum. Församlingsrådet Raija-Liisa Mikkola föreslog namnet i namntävlingen.
Tararant är sedan gammalt en mötesplats för den svenska församlingens ungdomar men i den trivsamma salen hålls möten också för vuxna, bibelkretsar etc. Tararant har fått sitt namn efter den närliggande stridsplatsen i Klubbekriget 1597. Minnesplaketten finns vid  den stora stenen mellan församlingshemmet och Kronobyvägen.
Kissankulma (Katthult) är ett samlingsrum för den finska församlingens dagklubbar. Namnet kommer från Emil i Lönneberga-böckerna. Tidigare användes denna del av huset som garage.

Öja-auditoriet

När församlingshemmet på nytt togs i bruk efter grundrenoveringen 2005 organiserades en namntävling för utrymmena. De flesta namnen har föreslagits av Mikko Himanka och Maj-Britt Källström-Himanka.

Vitka Susanna

Palveluvastaava - Serviceansvarig

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 559
Email

Enlund Nina

Vaktmästare-städare - Vahtimestari-siivooja

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 560

Pienimäki Sirpa

Vahtimestari-siivooja - Vaktmästare-städare

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 565
Email

 

 

 

Kyrkbackens församlingshem
(Karleby församlingshem)

Kronobyvägen 3

Klicka fram kartlänken HÄR

Bottenplan