Öja bykyrka

Öja bykyrka

  •  invigd år 1951
  •  64 sittplatser i kyrksalen
  •  30-40 bordsplatser i serveringsrummet
  •  kyrksalen och serveringsrummet kan delvis avskiljas med skjutdörr

Gudstjänst hålls ca en gång i månaden förutom sommartid. Olika slags sammankomster, t.ex. vigslar, dop och minnestunder kan hållas här. Dagklubben, söndagsskolan, scouterna, familjeklubben, missionssyföreningen och kvinnornas bibel- och bönegrupp m. fl. samlas regelbundet i Öja bykyrka. Också diakonissan har mottagning varje vecka.

Reserveringar och förfrågningar kan göras via pastorskansliet
Västra Kyrkogatan 17 må-fr kl 9-15
tfn 06 8296 881

 

Öja bykyrka

Öjavägen 695
tfn 06 8340 648

Klicka fram kartlänken HÄR