Soldatskär sommarhem

Soldatskär sommarhem

Soldatskär är beläget invid Brudskär, för att komma dit är det enklast att följa Gamla Varvsvägen.

Gamlakarleby sommarhem blev Soldatskär efter att församlingen fått emotta det som donation av Barnhemsföreningen i början av 1980-talet. 1986 invigdes inkvarteringshuset. Huvudbyggnaden härstammar från 1800-talet och idag finns även ett kapell som byggdes i slutet av 1980-talet.

På Soldatskär hålls konfirmand-, barn-, pensionärs- och ungdomsläger. Under de senaste somrarna har även det populära sommarcafét hållits endel torsdagar.

Under sommaren firas också gudstjänst regelbundet i kapellet.

Bokningar:

Lehtiheimo Mari

Palvelupäällikkö - Servicechef

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 540
Email

 

Soldatskär sommarhem

Gamla Varvsvägen 92
tfn 050 3147 599

Klicka fram kartlänken HÄR