Till nyhetslistan

Biskopsmötets framställning om parallella äktenskapssyner väckte lång debatt i kyrkomötet

Kyrkomötet förde på onsdag och torsdag en livlig remissdebatt om biskopsmötets framställning om att göra ändringar i kyrkoordningen så att det skulle bli möjligt också för par av samma kön att få kyrklig vigsel. I remissdiskussion gjordes närmare 70 inlägg.

I sin framställning föreslår biskopsmötet att en bestämmelse om två parallella äktenskapssyner fogas till kyrkoordningen. Enligt den ena synen är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna, enligt den andra synen ingås äktenskap mellan två personer. Dessutom föreslår biskopsmötet att det fogas ett nytt moment till kyrkoordningens bestämmelse om prästens uppgifter som ger präster möjlighet att verka i enligt med båda äktenskapssynerna.

Många ombud tackade biskopsmötet för deras förslag men en del såg ändå problem i kompromissen i form av risk för diskriminering. Andra förhöll sig kritiskt till att det kan finnas två äktenskapssyner i kyrkan.

Kyrkomötet sände biskopsmötets framställning till lagutskottet. Konstitutionsutskottet ska ge utlåtande i frågan.

Nyheter om kyrkomötets beslutningar

Kyrklig tidningstjänst

17.5.2024 10.14