Till nyhetslistan

Dopträd till stadskyrkan

Målade löv i dopträdet av fanér.

På söndag, då den riksomfattande fadderdagen firas, tas ett dopträd i bruk i Gamlakarleby stadskyrka. Dopträdet är gemensamt för Karleby svenska och Karleby finska församling. Dopfamiljerna får under förbönen hänga ett doplöv med den nydöptas förnamn och dopdatum i trädet.  

Om dopfamiljen inte kan närvara kan kyrkvärden hänga lövet i trädet. Dopträdet töms på löv en gång i året när församlingen firar Babykyrka och då får dopfamiljerna hem lövet tillsammans med det ljus som tänds i Babykyrkan.

29.5.2024 14.31