Till nyhetslistan

Seniorläger på Kalvholmen

För alla som längtar till gemenskap med Jesus och varandra

Vasikkasaaren leirikeskus.

Inom Karleby svenska församling har en planeringsgrupp bestående av Anders Kankkonen, Göran Löfqvist, Elisabet Lindén och diakoniarbetarna Annette Ståhl och Maria Vidjeskog ivrigt planerat under våren för ett läger också för seniorer och vuxna i församlingen till hösten. Det är fråga om en nygammal verksamhet som skall tas upp igen på ett nytt sätt. Målet för lägret är att samla alla som har en längtan till gemenskap med Jesus och varandra för att få fördjupa relationen och lära känna varandra bättre.  Att dessutom få gå till färdigt dukat bord under tiden och inte minst få uppleva glädjen i lägerliv för vuxna på ett naturskönt, lugnt ställe gör de yttre ramarna fina. 

Platsen för lägret blir Kalvholmens lägergård ute på Trullön och tidpunkten är torsdag och fredag 12–13. september. Spara gärna dessa datum i kalendern redan nu! Det kommer att ges möjlighet att delta i hela lägret med övernattning, om man så vill endast dagtid eller alternativt en eftermiddag på Kalvholmen. Lägret är en del av september månads verksamhet för daglediga i församlingen. Lägeravgiften blir förmånlig, eftersom man  endast betalar för maten man äter. 

Temat för seniorlägret kommer att vara “Idag är Guds dag” och bibelstudierna hålls av Jan Nygård. Hela lägret vill vara en positiv oas och lyfta fram allt det goda vi har genom Jesus och glädjen som ännu finns kring oss. 

En av gästerna som har bjudits in till lägret för att tillsammans med kyrkoherde Per Stenberg föra en diskussion kring tankar om livet och musiken under torsdagseftermiddagen är musikern Thomas Enroth. Han har också lovat bjuda på musik och är ännu med som musiker i programpunkten “Minns du sången” senare på eftermiddagen.
 
Senare under torsdag kväll får vi in ännu flera gäster till lägret, en del är ännu en överraskning men en av dem som redan har tackat ja att vara med då är öjabon och läraren Anders Sjöberg på sång och gitarr.   Ett annat tema som kommer att vara närvarande under lägret är olika “ta hand om dig” -teman med rörelse och tips från hälsovårdssidan. Under hela lägret vill programgruppen att det skall finnas luft i programmet så att det finns tid till samtal och gemenskap, tid för vila och reflektioner, kanske ett bastubad och en stunds närvaro kring lägerelden vid stranden? Promenader i friska luften går att ordna lätt ute vid Kalvholmen allt enligt väder och vindförhållanden. Det kommer att bjudas på varierat program för ande, själ och kropp. 

Seniorläger på Kalvholmen 12.–13.9

Text: Maria Vidjeskog

5.6.2024 14.47