Nyheter

Nedpackade orglar tas fram i Karleby

Publicerad: 23.05.2013

Drygt 60 år har två kulturhistoriskt värdefulla orglar legat nedpackade och förvarade i olika utrymmen i Karleby. Nu vill kantorerna i Karleby svenska och finska församlingar ge orglarna en chans. I sommar tas orglarna fram och med hjälp av en orgelrestaureringsexpert blir de relativt väl förvarade orgeldelarna noggrant genomgångna och undersökta med tanke på en eventuell framtida restaurering.

Det handlar om en Walcker-orgel (foto) från 1881 och en Normann-orgel från 1879. Det finns endast två bevarade Normann-orglar i Finland; en niostämmig i Snappertuna och en fjortonstämmig i Kontiolahti. Den Normann-orgel som fanns i sockenkyrkan i slutet på 1800-talet hade 16 stämmor och en stor del av orgelns delar och pipor finns alltså bevarade.

Gustav Normann från Reval (nuvarande Tallinn) var sin tids främsta orgelbyggare i Estland. Eberhard Friedrich Walcker var en tysk världskänd orgelbyggare, och den orgel som finns nerpackad i Karleby är den största bevarade Walcker-orgeln i Finland.
Att få dessa bägge orglarna i spelbart skick är en kulturgärning som även med europeiska mått skulle ha ett stort värde.

I augusti kommer orglarna att tas fram och utsättas för granskning i en veckas tid innan de igen packas ner för att invänta sitt öde. Kantorerna tar gärna emot gamla fotografier av orglarna - delar av den vackra Normannorgelns fasad finns bevarade.
Intresserade talkoarbetare behövs speciellt när orgeldelarna ska transporteras, tas fram och packas ner igen. Detta sker måndagen den 19 augusti och fredagen den 23 augusti.
Ta frimodigt kontakt med någon av kantorerna om du är intresserad av att hjälpa till.
Själva undersökningen av de historiska orglarnas skick kommer att dokumenteras utförligt.
Gemensamma kyrkorådet har utsett en arbetsgrupp för projektet som i första skedet går ut på att undersöka om orglarna mera går att restaurera och rädda för eftervärlden.

Kristina Klingenberg