Nyheter

Kyrkhelgen - intressanta gäster och aktuella teman

Publicerad: 13.09.2017

 

Kyrkhelgen gick av stapeln  i Gamlakarleby kyrka och församlingscenter. I år var huvudtemat Guds kraft till frälsning . Kyrkhelgen firar detta år 10 års jubileum. År 2008 hölls den första Kyrkhelgen i församlingshemmet på Kyrkbacken.

Två av de mer långväga gästerna var från Norge respektive Lettland. Espen Ottosen har även tidigare varit huvudtalare vid Kyrkhelgen. Han är ledare för informationsavdelningen vid Norsk Luthersk Misjonssamband. Från Lettland kommer biskop Hans Jönsson. Han är egentligen från Sverige, men har verkat som präst i många år i Lettland och valdes senaste år till biskop. Han  predikade vid den avslutande högmässan och höll även ett seminarium. Andra talare var Henrik Perret och Leif Nummela, som båda var med också vid den första Kyrkhelgen 2008.

Seminarierna täckte många intressanta och viktiga ämnen. Ett aktuellt ämne var eutanasi som behandlades av Päivi Räsänen. En del ämnen berörde barnfamiljernas situation. Som tidigare bandades allt och man kan köpa cd-skivor med det man inte hann lyssna till.

Som tidigare ordnades också parallellprogram för barnen. Även ungdomarna hade delvis eget program.

Mera information om programmet och talarna finns på www.kyrkhelg.fi.