Nyheter

Advent och jul 2017

Publicerad: 05.12.2017


Ons 6.12 Självständighetsdagen Finland 100 år
Kl 9 Uppvaktning vid hjältegravarna på Kyrkbacken. Per Stenberg, Paletten, Kyrkokören, KU:s Blåsorkester dir Imma Byskata.
Kl 10 Tvåspråkig festgudstjänst i stadskyrkan. Per Stenberg, Jouni Sirviö, Ritva Göös, Kokkolan Nuorisokuoro dir Maria Autio, Gamlakarleby Hornorkester dir Sari Vähäsarja, finska och svenska kyrkokörer och kantorer.
Kl 13.30 Uppvaktning vid hjältegravarna vid Marie begravningsplats. Kaj Juvila, Gamlakarleby Manskör, Ykspihlajan Työväen soittajat.
Kl 15 Festkonsert i stadskyrkan. Mellersta Österbottens kammarorkester dir Juha Kangas.
Kl 17 Självständighetsdagens musikandakt i sockenkyrkan. Per Stenberg, Christian Ahlskog, KU:s blåsorkester dir Imma Byskata. Finlandia spelas i sin helhet av organisten Christian Ahlskog.

Lö 9.12 kl 18 Crosspoint i Övre salen, Albert Häggblom, Joakim Välitalo, Cristian Gummerus vittnesbörd, ungdomarnas lovsångsteam.

Sö 10.12 2 s i advent Din konung kommer i härlighet
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Jan Nygård, Sven- Olof Ray. Kl 10.30 Söndagskolans julfest i Mikaelsalen.
Kl 12 Högmässa i stadskyrkan. Jan Nygård, Sven- Olof Ray. Helena Björklund, sång. Kl 19 Imagine Christmas konsert i stadskyrkan. Mikael Svarvar, Maria & Tomas Höglund. Program 20 e/10 e.

Må 11.12 & ti 12.12 kl 10 Dagklubbarnas julfest i Mikaelsalen.

Ti 12.12 kl 17
Lillajulfest för småbarnsmammor i Tararant

Ons 13.12 kl 12
Julsamling för närståendevårdare, väntjänsten och diakonikretsen i Annasalen

To 14.12
När Jesusbarnet föddes - Jultablå för barn av församlingens anställda. Kl 9 i sockenkyrkan, kl 10.30 i stadskyrkan, kl 12 i stadskyrkan. Kl 12 Silverlänken i Anderssalen. Julmat. Program kl 13.15. Lucia m.fl. Kl 18 Julandakt på djurens begravningsplatts. Per Stenberg

Lö 16.12 kl 19
Juloratoriekonsert i Gamlakarleby stadskyrkan. Camille Saint-Saëns Juloratorium samt ur Mendelssohns Kristusoratorim del I. Kör, orkester och solister dir Markku Hekkala. Biljetter 15e/ 10e.

Sö 17.12 3 s i advent
Bered en väg för konungen
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Peter Silfverberg, Kristina Klingenberg, julglögg.
Kl 15 Våra vackraste julsånger i stadskyrkan. Allsångstillfälle med kollekt för Finska Missionssällskapet.
Jan Nygård, Kristina Klingenberg, Kyrkokören, Gamlakarleby Manskör dir Kalle Sundman. Kl 15 Söndagsskoljulfest i Närvilä bönehus. Kl 16 Julfrid i skärgården i Öja, fackelvandring och andakt. Kl 18 SLEF inbjuder till Julfest i Mikaelsalen. Markus Ventin, Tom Nygård, Silfverberg, Klingenberg, musik; familjen Vidjeskog.

On 20.12 kl 19
Våra vackraste julsånger i sockenkyrkan. Allsångstillfälle med kollekt för Finska Missionssällskapet.
Per Stenberg, Kristina Klingenberg, orgel, instrumentalister.

Lö 23.12 kl 19
KU:s julkonsert i sockenkyrkan. Paletten och KU:s Blåsorkester dir Imma Byskata mfl.

Sö 24.12
Julafton Herrens födelse är nära
Kl 12 Julbön i Öja bykyrka. Kl 13.00 Julcrosspoint i stadskyrkan, julevangeliet, jultablå, lovsång. Kl 15 Julbön i sockenkyrkan. Per Stenberg, Kristina Klingenberg, Sarah Tiainen, sång, Göran Hägg, saxofon. Kl 17 Julbön i stadskyrkan
Peter Silfverberg, Kristina Klingenberg, Walter Witick, marimba, manskvartett. Kl 22 Julmässa i Yxpila kyrka. Jan Nygård, Kristina Klingenberg, Joanna Hanhikoski, cello. Walter Witick, marimba.

Må 25.12 Juldagen  Till Betlehem
Kl 8 Julotta i sockenkyrkan. Jan Nygård, Kristina Klingenberg, Kyrkokören.

Ti 26.12 Julannandagen
Ordet blev kött
Kl 18 Kvällsmässa i Mikaelsalen. Per Stenberg, Martti Laitinen, Jasmine Kinnari, sång, André Kinnari, gitarr.

On 27.12 kl 19
Julkaffe i Öja bykyrka. Jan Nygård
Nyårsläger i Västra Parkens skola 30.12-1.1. Se annonsering.

Sö 31.12 kl 18.30
Nyårsaftonsmässa i stadskyrkan. Ville Kavilo, Per Stenberg, Martti Laitinen, nyårslägrets lovsångsteam.

Må 1.1 Nyårsdagen
I Jesu namn
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Jan Nygård, Martti Laitinen. Kl 12 Gudstjänst i stadskyrkan. Per Stenberg, Martti Laitinen.
Mötesserie i stadskyrkan och församlingscentret 6 - 7.1.
(LFF och Närvilä fridsförening r.f.) Se annonsering.

Lö 6.1
Trettondagen Jesus, världens ljus
Kl 10 Högmässa i sockenkyrkan. Jan Nygård, Martti Laitinen. Kl 12 Tvåspråkig gudstjänst i stadskyrkan. Gästande predikant, Peter Silfverberg, Martti Laitinen. Kl 19 Nattvardsmässa i stadskyrkan. Gästande predikant, Jan Nygård, Patrik Vidjeskog.

Sö 7.1 1 s ef trettondagen
Dopets gåva
Kl 11 Babykyrka i Anderssalen. Jan Nygård, Martti Laitinen. Kl 12 Tvåspråkig gudstjänst i stadskyrkan. Gästande predikant, Peter Silfverberg, Patrik Vidjeskog.
Kl 18 Sångkväll i stadskyrkan. Allsångstillfälle med psalmer och Sions sånger. Martti Laitinen.


VÄLSIGNAD ADVENTS- OCH JULTID!