Nyheter

Så här beställer du ämbetsbevis för bouppteckning

Publicerad: 02.01.2018

De ämbetsbevis som behövs för bouppteckning beställs av dödsboet eller av bouppteckningsförrättaren. Ämbetsbevis behövs från alla församlingar där den avlidne varit skriven från och med 15 års ålder.

Karleby centralregister omfattar Karleby svenska och finska församling, Kaustby och Ullava församling, Kelviå församling samt Lochteå församling. Med en beställning från centralregistret får man ett ämbetsbevis för släktutredning som omspänner de perioder då den avlidne bott i någon av dessa församlingar. Ämbetsbevis kan beställas på pastorskansliet eller per telefon, e-post eller via nätet.

Ämbetsbevis för släktutredning till bouppteckningen bör beställas i god tid före bouppteckningen. Ofta behöver uppgifterna kontrolleras i kyrkböckerna. Alla kyrkböcker är digitaliserade, men det kan ta tid att kontrollera uppgifterna.

Centralregistrets leveranstid för ett ämbetsbevis är ca två veckor, sommartid ca fyra veckor. Om den avlidnes dödsuppgifter inte bokförs tillräcklig snabbt kan det medföra fördröjningar i leveranstiden.

I ett ämbetsbevis för släktutredning antecknas förutom personuppgifterna åtminstone make/maka och barn samt uppgifter om flyttningar. Om den avlidne är barnlös och ogift behövs ämbetsbevis för släktutredning också för den avlidnes föräldrar och eventuella syskon; om syskonen avlidit behövs ämbetsbevis för syskonens barn.

Ett ämbetsbevis för släktutredning från den sista församlingen där den avlidne har varit skriven omfattar familjeförhållandena från den 1.10.1999 fram till dödsdagen. Ämbetsbevis för tiden före detta beställs från de evangelisk-lutherska församlingar eller andra register där den avlidne tidigare varit skriven.

De församlingar som hör till Karleby centralregister beställer inte släktutredningar från andra centralregistrer eller församlingar. Dödsboet eller bouppteckningsförrättaren måste beställa de ämbetsbevis som behövs.

Om personen inte varit medlem i kyrkan, beställs ämbetsbevis för släktutredning från magistraten.

Släktutredningen får inte användas till släktforskning. Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (28 § 1) säger att uppgifterna endast får användas för det ändamål som de överlåtits.

Text: Heli Vepsäläinen

Skribenten är chef för Karleby centralregister