Nyheter

Kom med på en dag för unga kvinnor!

Publicerad: 05.04.2018

På lördagen den 14 april 2018 kl 8-22 ordnar Karleby svenska församling en temadag för unga kvinnor i Brasrummet ovanför Mikaelsalen. Tuija Nygård talar under temat Guds fadershjärta och Christel Wargh om Föräldraskapets klossar. På programmet finns också bl a en pysselstund.

Anmälningar senast 9.4 till Christel, tfn 050 3147 323.