Nyheter

Tor-Erik Store gästar Silverlänken

Publicerad: 15.10.2018

Tor-Erik Store berättar om Senegal på Silverlänken.Torsdagen den 18 oktober samlas Silverlänkens pensionärer i Kyrkbackens församlingshem.
Alla pensionärer, både yngre och äldre, samt övriga daglediga är välkomna med.

Dagens gäst är Tor-Erik Store. Han kommer att visa bilder från Senegal samt berätta om tiden som missionär i landet. Kantor Kristina Klingenberg sköter om sången och musiken.
Siv och Göran Löfqvist samt Anders Kankkonen har hand om programmet.
Samlingen inleds med lunch à 9 euro kl. 12 och programmet tar vid kl. 13.