Nyheter

Börja onsdagen med gemensam bön

Publicerad: 17.10.2018

Kom med och be tillsammans med andra onsdag morgnar i förrättningskapellet.

Bön är som att andas för den kristna. Man "andas ut" bekymmer, glädje- och tacksägelseämnen och "andas in" Guds tilltal och löften på olika sätt.
Det är bra att be ensam, men vi behöver också stunder då vi får dela syskongemenskap med andra och be till Gud tillsammans. Delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är halverad sorg, som man brukar säga.

Den gemensamma bönen hålls i förrättningskapellet onsdag förmiddagar kl. 8. Förrättningskapellet finns i församlings-
centret mittemot stadskyrkan.
En gång i månaden är det nattvard i samband med bönen. Första nattvarden är den 24 oktober. Morgonbönen är vanligtvis på svenska, men man kan be och sjunga också på finska och andra språk vid behov.
Det finns konkreta löften om bönen i Bibeln. Aposteln Paulus uppmanar församlingen i Filippi: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Bilden är från ett skriftskolläger.