Nyheter

Församlingsrådet förnyades

Publicerad: 22.11.2018

- Vi fick in många nya i både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, säger kyrkoherde Per Stenberg om församlingsvalets resultat i Karleby svenska församling.
Av de 12 ledamöterna i församlingsrådet är t.o.m. åtta nya.

- Tom Nygård var röstmagnet. En ung kandidat – Max Jakobsén – blev invald.

En ung vuxen, Torbjörn Sandell, blev röstmagnet i gemensamma kyrkofullmäktige. Han var röstmagnet också i föregående valet.
Av de åtta invalda representanterna i gemensamma kyrkofullmäktige är fyra nya.

Röstningsprocenten var 17,7 gentemot 19,2 år 2014.

- Röstningsaktiviteten sjönk lite jämfört med valet för fyra år sedan, men inte så mycket som vi förväntade oss.

- Röstningsaktiviteten bland de unga dvs. 16–17- åringarna var låg trots att det fanns unga kandidater.

Andelen förhandsröster var 38,2 % (2014:44,6 %).

Invalda i församlingsrådet för fyraårsperioden 2019–2022 blev följande kandidater (antalet röster inom parentes):

Alla Gemensamt: Haals Benita (60), Sundström Jesper (55) ny, Smedjebacka Sonja (40) ny.

Kristus i centrum: Nygård Tom (157), Åkerlund Yvonne (62), Nygård Erica (50) ny, Sundqvist Benny (42) ny, Store Harriet (35) ny, Jakobsén Max (34) ny, Aarnio Marko (32) ny, Sjöberg Bodil (31), Enlund Tomas (26) ny.

Invalda i gemensamma kyrkofullmäktige 2019–2022 från Karleby svenska församling (8 medlemmar)

Kristus i Centrum: Sandell Torbjörn (176), Snellman Hans (116), Pettersson Thomas (98) ny, Kankkonen Niklas (86) ny, Lindqvist Mikael (68), Bäck Solveig (33) ny.

Alla Gemensamt: Smedjebacka Sonja (55) ny, Haals Benita (49).