Nyheter

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn

Publicerad: 13.12.2018

De vackraste julsångerna sjungs runtom i Finland och även utomlands.

De vackraste julsångerna är Finlands största musikevenemang och samtidigt en stor insamlingskampanj.

I år ljuder De vackraste julsångerna för världens barn. Speciellt i u-länderna blir alltför många barn utan tillräckligt med mat, skolgång, omsorg och trygghet.
Finska Missionssällskapet arbetar för att de allra mest utsatta barnen skall få en trygg barndom. Insamlade medel används för att förhindra familjevåld och barnarbete, ge funktionshindrade barn hälsovård och möjlighet att gå i skola samt främja
flickors skolgång i u-länder.
Den kollekt som bärs upp vid sångtillfället används inom Missionssällskapets utrikesarbete åren 2019–2020.

Kom med och sjung och bjud med din vän till en av julens mest stämningsfulla stunder.

devackrastejulsangerna.fi

Det var nära att 10-åriga Mishel inte hade fått sina drömmar om skolgång uppfyllda.
I hennes hemby i Bolivia finns nämligen ingen skola och utan understöd skulle det aldrig ha gått att börja i skolan. Men Mishel fick en plats i elevhemmet Verena Wells som ligger i staden Caranavi och som stöds av Finska Missionssällskapet. Elevhemmet ger flickorna som bor där en trygg plats i vardagen vid sidan av skolgången. Det har dock inte alltid varit lätt att anpassa sig till att vara långt hemifrån. Ibland har hon hemlängtan. Då brukar hon hämta stöd i bönen och av elevhemmets personal.

Foto: Finska Missionssällskapet