Nyheter

Den nya namnlagen träder i kraft 1.1.2019 – prästen måste utreda namnets lagenlighet

Publicerad: 17.12.2018

Enligt den nya namnlagen kan man ge fyra förnamn i stället för tidigare tre och dessutom blir det större valfrihet att välja efternamn genom äktenskapet och dopet.
Den nya namnlagen träder i kraft 1.1.2019.

I vissa fall kan barnet t.ex. få en efternamnskobination, som består av både modern och faderns efternamn. Efternamnskombinationen kan användas både med eller utan bindestreck.

Församlingen måste utreda om namnet är lagenligt. I oklara fall ska församlingen överföra fallet till magistraten för avgörande. Därför är det viktigt att man i tid får veta namnet på barnet som skall döpas så att man hinner utreda om namnet är lagenligt, särskilt ifall namnet föräldrarna vill ge sitt barn är ovanligt.