Nyheter

Anställda fick förtjänsttecken

Publicerad: 28.12.2018

Anställda inom Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar premierades med förtjänsttecken som tack för 20 och 30 års tjänst.
På bilden från vänster Timo Alatupa, Matti Aho, Anne Kauppinen, Juha Haapaniemi, Eero Hanni, Camilla Honkala, Ritva Göös, Tatu Koutonen, Taija Korkiakangas, Leena Jämsä, Markku Lahtinen, Tuula Pihlajaharju, Jukka Ridanpää, Sirpa Pienimäki, Mauri Pulli, Jouni Sirviö, Kristina Klingenberg, Eija Isoaho, Pirjo-Liisa Tastula, Per Stenberg, Anne Peltomaa, Minna Untinen, Gunilla Aarnio, Heli Vepsäläinen och Karin Uotila. På bilden saknas Eija Korkia-Aho och Peter Silfverberg.
Bild: Tarja Jakobsén