Nyheter

Sockenkyrkan stängs för renovering

Publicerad: 04.01.2019

Karleby sockenkyrka kommer under året 2019 att genomgå en grundrenovering. Kyrkan hålls stängd från och med måndag 7.1.
Renoveringen kommer till största delen att utföras under våren, och kyrkan öppnas igen i juni 2019.
Under den tid Karleby sockenkyrka är stängd kommer Kyrkbackens församlingshem, Gamlakarleby stadskyrka och Yxpila kyrka att fungera som primära alternativ för sockenkyrkans verksamhet.

Renoveringen sker i huvudsak på insidan av kyrkan och omfattar bland annat sakristian. Dessutom kommer en toalett att byggas i kyrksalen. Tekniken och elektroniken i kyrkan uppgraderas för att motsvara nutidens behov.
Kyrksalen kommer till stor del att förbli densamma med vissa små förändringar som ett nytt altarbord, ytbehandling av
väggytor och målning av kyrkbänkar.

Text: Martin Kankkonen

Karleby sockenkyrka stängs för renovering. Bild: Tarja Jakobsén