Nyheter

Frukost med Elin Cancelo

Publicerad: 04.01.2019

Karleby svenska församling inbjuder till frukost för kvinnor i alla åldrar i Annasalen på Kyrkbacken lördagen den 12 januari.

Elin Cancelo (f. Häggblom) sjunger samt berättar om det missionsarbete hon under flera år varit engagerad i, främst i London, men också på andra håll i världen.

Priset för frukosten är 7 euro och inkomsten går i sin helhet till missionsarbetet. - Välkommen med och dela gemenskapen!

Elin Cancelo (f. Häggblom) gästar kvinnofrukosten.Kvinnofrukost lördag 12.1.
kl. 9.30 i Kyrkbackens
församlingshem