Nyheter

Gudstjänster firas i Kyrkbackens församlingshem

Publicerad: 23.01.2019

Under tiden januari till maj genomgår Karleby sockenkyrka en renovering, vilket gör att varken förrättningar eller gudstjänster kan arrangeras i kyrkan.

Under denna tid ordnar Karleby svenska församlings gudstjänster i Anderssalen i församlingshemmet invid sockenkyrkan. I Anderssalen är det även möjligt att ordna nattvard.

Det är samma klockslag som gäller, nämligen kl. 10. Församlingsborna är välkomna att fira mässa även under renoveringstiden.
Det är även möjligt att ordna jordfästningar i Kyrkbackens församlingshem, om de anhöriga så önskar, likaså dop.
Från juni månad torde sockenkyrkan vara i bruk igen.

Inkommande söndag gästas församlingen av vår församlingsmissionär i Ingermanland, Andrey Heikkilä. Han predikar både i Anderssalen kl 10 och i Gamlakarleby stadskyrka kl 12.
Andrey Heikkilä är gift med Christina Heikkilä. Han är född i Ryssland, men talar god svenska.

Kollekt uppbärs för våra församlingsmissionärer.

Text: Jan Nygård

Anderssalen i Kyrkbackens församlingshem fungerar som kyrksal under sockenkyrkans renovering. Foto: Eveliina Palola